השקעות

קהל יעד: לקוחות עם נכסים פיננסיים מעל מיליון וחצי ש"ח

המתכנן הפיננסי מסייע ביד הלקוח לפזר את הסיכונים ע"י פיזור ההשקעות של הלקוח, והשקעת חלק מהנכסים באפיקים המושפעים במידה פחותה מתנודות שוק המניות.

אחת המגמות הבולטות בשנים האחרונות בעולם ההשקעות היא המעבר של משקיעים בעולם לאפיקים של השקעות אלטרנטיביות תוך הקטנת שיעור ההשקעות המסורתיות של מניות ואגרות חוב ומעבר לנכסי נדל"ן מניב, קרנות גידור, מקורות אשראי וקרנות ייחודיות בארץ ובעולם.