תכנון פרישה

קהל יעד: גברים ונשים מעל גיל 45 המעוניינים לתכנן את ההכנסה בעת פרישה וכמובן אלו שסמוכים לפרישה ומעוניינים לבחון רמת חיים ולחסוך בתשלומי מיסים מיותרים.

 

הכנת תוכנית למזעור חבות המס לעת פרישה ויצירת תזרים מזומנים לפרישה תוך הצגת חלופות שונות על פי מטרות הלקוח לעת הפרישה.

איתור ואיסוף כל הנכסים הפיננסים המיועדים לפרישה, בניית פורטפוליו של נכסים שישמשו מקורות הכנסה בפרישה לרבות נכסי נדל"ן, תיקי השקעות ותוכניות גמל והשתלמות הקצאה של נכסים אלו ע"פ מסלולם קצבה/הון פיצויים/תגמולים.

ייעול כל מרכיבי הביטוח ובחינת צרכים מחודשת.                                                                                           

ללקוח יוגש תיק מסודר ותוכנית כתובה ויוצע לו ליווי בהתאם לצרכיו לצורך הוצאת התוכנית לפועל.