ניתוח התנהגות מוצרים פיננסיים לאורך זמן - כתבה מס 2

שנה אזרחית טובה ומוצלחת לכולם,

אנחנו פותחים את שנת 2021  בכתבה מס' 2 בסדרת הכתבות החדשה שלנו : "ניתוח מוצרים פיננסיים לאורך זמן".

בכתבה הקודמת בחנו את התשואות של חמשת בתי ההשקעות המובילים במסלולי המניות בקרנות ההשתלמות משנת 2007 ועד עצם ימים אלו והגענו למסקנה, שלאורך התקופה הנ"ל אין באמת יתרון משמעותי למסלולים אלו על פני המסלולים הכלליים. להזכירכם במסלולים הכלליים כפי שהם נקראים היום מסלולי גילאי 50-60 החשיפה למניות לא תעלה על 40% מניות לכל היותר.  המסקנה המתבקשת הייתה שהמסלולים הכללים עדיפים על מסלולי המניות לאורך זמן.

הואיל וקבלנו תגובות רבות נתבקשנו להשלים את הניתוח ולבחון האם התשואות של קרנות ההשתלמות במסלולים הכלליים עדיפים על פני מסלולים עוקבי מדד כמו למשל מסלולים צמודי מדד 500S&P. המתודולוגיה נותרה כשהייתה: חשבנו ממוצע של התשואות של בחמשת בתי ההשקעות המובילים בעשור האחרון אל מול מדד ה-500 S&P המסקנות קופצות מיד לעין כשמביטים בגרף המצורף מטה.

סיכום פעילות מסלול כללי השתלמות  – S&P500 לתקופה  01/2007 - 09/2020

מסקנות :

ניתן להבחין בבירור, שהתשואות שהושגו במסלול צמוד מדד המניות האמריקאי 500 S&P, נמוכות יותר מהמסלולים הכללים בקרנות ההשתלמות לאורך זמן למעט השנה האחרונה. בשנת 2020 השיג מדד ה-500 S&P תוצאה חריגה, עליה של 15%, אך הישג זה נולד כתוצאה מהמשבר הכלכלי ומהעובדה שערכו של המדד נקבע בעיקר מששת החברות הגדולות במשק האמריקאי, שצמיחתן לא נפגעה בתקופת הקורונה והם מהווים 55% מהמדד ( אפל , גוגל , אמזון ,מייקרוסופט ,טסלה ופייסבוק ). 

התשואה של המדד בשנה האחרונה אינה מרמזת על השנים הבאות ההיפך הוא הנכון. המדדים והלחצים הכלכליים בארה"ב מזמנים לנו תקופה כלכלית מאתגרת.

סיכום פעילות מסלול כללי השתלמות  – S&P500 לתקופה  01/2020 - 09/2020

דווקא בתקופת המשבר הנוכחי מניות S&P 500, השיאו תשואה נאה, מעל 15% בעוד שבשנת 2008 ירדו מדדים אלו בכ- 40%, למרות זאת כשבוחנים לאורך תקופה של 13 שנים את ביצועי המסלול הזה אל מול המסלולים הכללים עדיין מסתמן יתרון מובהק למסלולים כלליים של קרנות ההשתלמות.

לסיכום: הניסיון של בתי ההשקעות וקרנות הפנסיה לייצר מסלולים עוקבי מדד לא בהכרח יעניקו למשקיעים תשואה עודפת. אנחנו דבקים בעמדה שכדאי מאוד להשקיע את החסכונות בקופות הגמל וההשתלמות במסלולים הכללים לאורך זמן ולשמור על הפוזיציה הזו כל העת.

 

כתבו : איתי רוזנטל - מתכנן פיננסי, ארז לוי - מתכנן פיננסי בכיר CFP