פרישה בטוחה

קהל יעד - גברים ונשים מעל גיל 45 המעוניינים לתכנן את ההכנסה בעת פרישה. כמו כן, אלו הקרובים לפרישה ומעוניינים לבחון רמת חיים ולחסוך בתשלומי מיסים מיותרים.

מטרה - יצירת רמת חיים ראויה לעת פרישה.

תוצרים - איתור ואיסוף כול הנכסים הפיננסיים המיועדים לפרישה, הקצאת נכסים אלו על פי מסלולם: קצבה או הון, פיצויים או תגמולים.

הכנת תכנית למזעור חבות המס לעת פרישה ויצירת תזרים מזומנים לפרישה, ייעול כול מרכיבי הביטוח ובחינת צרכים מחודשת. מחזור חוב ומשכנתא, בניית פורטפוליו של נכסים שישמשו מקורות הכנסה בפרישה, לרבות נכסי נדל"ן,

תיקי השקעות ותוכניות גמל והשתלמות.

ללקוח יוגש תיק ובו תכנית כתובה, כמו כן יוצע לו ליווי בהתאם לצורך, כדי להוציא את התכנית לפועל.