תכנון תזרים חוב משכנתא

קהל יעד - מיועד ללקוחות המעוניינים לשפר את רמת החיים דרך שליטה בתזרים ההוצאות וההכנסות.

מטרה - מחזור החוב והמשכנתא והגדלת החיסכון על מנת להגביר את החוסן הכלכלי.

תוצרים - תוכנית כתובה המציגה מסלולים שונים של משכנתא וליווי צמוד של מתכנן פיננסי לצורך מחזור החוב בהתאם לצורך.

הצגת חלופות לצריכת אשראי זול, במטרה לייצר נכסים פיננסיים נוספים.