השקעות אלטרנטיביות

מטרה - להצמיח ולהשביח את הנכסים הפיננסיים של הלקוחות בדרכים יצירתיות. שימוש בנכסים אלטרנטיביים שאינם מניות ואג"ח .

קהל יעד - לקוחות עם נכסים נזילים מעל מיליון שקלים ובמיוחד לקוחות כשירים.

תוצרים - הכנת אסטרטגיה פיננסית המסתמכת על מגוון רחב של נכסים בהתאם לריבית המטרה של הלקוחות הכוללת השקעה בנדל"ן מניב בארץ ובחו"ל, אשראי חוץ בנקאי קרנות שונות ועוד.