ניהול סיכונים וייעול תקציבי ביטוח

מטרה - סדר וחיסכון בכול תוכניות הביטוח והפנסיה. הוזלת דמי הניהול.

קהל יעד - כול לקוח שכיר או עצמאי, המעוניין לייעל את תקציבי הביטוח ולהוזילם.

תוצרים - הכנת עבודה כתובה ומסודרת שמנתחת את כל תוכניות הביטוח של הלקוחות לפי כיסויים בודדים, מבצעת השוואה איכותית של הכיסויים ומציעה חלופות. כמו כן, מתבצעת השוואה כמותית שבוחנת את המחירים למוצרים השונים בין החברות השונות.

התאמת כיסויי הביטוח לצרכי הלקוח תוך בדיקת צרכים וניהול סיכונים מדויק המייעל את תקציבי הביטוח וחוסך ממון רב בכל תוכניות הביטוח, הפנסיה והגמל.